palpal

Blokiran pristup sajtu na serveru RiTE Gacko

Od juče je na serveru Rudnika i termoelektrame Gacko blokiran pristup sajtu „nebojša vukanović.info“, tako da niko od zaposlenih na poslu ne može da čita feljton. U napadu panike nakon najave nastavka feljtona posvećenog gatačkom hijenama i klijentima profesora Papovića, Srđan Milović juče je naredio informatičkim stručnjacima koji održavaju računarski sistem da onemoguće pristup mom blogu.

Ovakva Milovićeva odluka samo je dodatno povećala interesovanje Gačana, pa čitanost sajta obara sve rekorde jer odavno nije bilo veće interesovanje čitalaca kao što je za feljton o klijentima profesora Papovića.

Režim na sve načine pokušava da me satanizuje i izoluje, i od mene stvori hercegovačkog Salmana Rušdija. Sve bude i prođe, pa će i ovaj teror i unutrašnja okupacija proći, a nikakve blokade, laži, spinovi, opstrukcije i podmetanja neće spriječiti istinu da ugleda svjetlost dana.

 

Nebojša Vukanović