Bivši radnik UIO BiH svjedoči o zlouporebama čelnika Uprave

    Alija Sinanović iz Tuzle dobio je otkaz u Upravi za indirektno oporezivanje BiH nakon disciplinskog postupka i sukoba sa Elvirom Muminovićem, pomoćnikom direktora Mira Džakule u Sektoru za poslovne usluge UIO BiH. Sinanović svjedoči kako je kupio radno mjesto preko Muminovića, određujući poslove, te kako je bez posla ostao kada je odbio da dalje finansira radove na rekonstrukciji i opremanju stanova direktora Elvira Muminovića.

Pogledajte svjedočenje bivšeg radnika UIO BiH Alije Sinanovića, koji govori u kakvom je trenutnom stanju UIO BiH, kakve su razmjere kriminala, zloupotreba, nepotizma, haosa i mobinga, kakav je negativan uticaj politike i partija na rad i funkcioniranje Uprave i drugih institucija, te odgovor koji sam dobio od portparola UIO BiH Ratka Kovačevića, vezano za optužbe iznesene na račun čelnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

 

Prenosim u cjelosti i odgocor na optužbe koje je Alija Sinanović iznio tokom razgovora, a koji sam dobio od portparola UIO BiH Ratka Kovačevića!

 

Poštovani g. Vukanović,

 

Uprava za indirektno oporezivanje zaprimila je Vaš upit dana 26.09.2019. godine, te Vas obavještavamo o sljedećem:

Gospodinu Aliji Sinanoviću je dana 23.11.2018. godine Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) izrekla mjeru prestanka radnog odnosa jer je proglašen odgovornim za teže povrede službene dužnosti. Na rješenje Prvostepene disciplinske komisije UIO g. Sinanović je izjavio žalbu, koja je odbijena rješenjem Drugostepene disciplinske komisije UIO dana 04.03.2019. godine. Nakon toga g. Sinanović je pred Sudom BiH tužio Upravu za indirektno oporezivanje, a njegov tužbeni zahtjev je presudom Suda BiH od 26.08.2019. godine odbijen kao neosnovan, čime je potvrđena pravilnost odluka disciplinskih komisija u Upravi za indirektno oporezivanje.

U vezi sa Vašim pitanjima koja se odnose na g. Elvira Muminovića ukazujemo da su ista zasnovana na navodima g. Alije Sinanovića koje je iznosio u disciplinskom i sudskom postupku, bez ikakvih dokaza, u kojim postupcima su isti ocijenjeni kao potpuno neosnovani.

Istovremeno ukazujemo da je g. Elvir Muminović imenovan na mjesto pomoćnika direktora UIO u Sektoru za poslovne usluge od strane Agencije za državnu službu BiH na javnom konkursu, a shodno zakonskim procedurama kojima je regulisan način postavljenja na predmetnu poziciju, uz prethodno izvršene sigurnosne provjere od strane nadležnih instutucija u Bosni i Hercegovini.

 

S poštovanjem.

 

Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO