palpal

Bilećko jezero na koti 397 uprkos upozorenjima stručnjaka

Nivo vode u Bilećkom jezeru je na gornjoj koti 397 metara nadmorske visine, jezero je puno, narod bi rekao „od brijega do brijega“. Jasno je da se rukovodstvo HET-a poigrava i previše neodgovorno ponaša, jer se ignorišu ozbiljna upozorenja stručnjaka. Dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu dr Vlada Kuzmanović, vodeći stručnjak u regionu za brane i njihovu konstrukciju, još 2017. godine upozorio je u svom izvještaju rukovodstvo HET-a da zbog pukotina na brani Grančarevo ne smije puniti Bilećko jezero preko kote 380.

Nažalost sanacija brana i pukotina ni poslije dvije godine nije urađena, niti je počela, a pitanje je kada će jer je HET u teškoj finansijskoj situaciji, a visina vode u akumulaciji je čak 17 metara iznad nivoa koji struka smatra bezbjednim. Svaki metar prekoračenja je veliki, jer su u pitanju milioni kubnih metara vode, i jasno je i laiku da je brana pod velikim pritiskom i da je nepotrebno poigravanje sa bezbjednošću Trebinjaca.

Čelnici HET-a kažu da je voda za njih novac, i on im je očigledno mnogo važniji od bezbjednosti građana, jer je suludo držati vodu na kori 397 ako je vodeći stručnjak dao preporuku i rekao da nije bezbjedno ići preko 380!?

Sreća pa je kiša prestala, jer je puno i Gotički jezero, koja i pritoka Sušica, i da je kiša potrajala još koji dan poplave u priobalnom pojasu uz Trebišnjicu bile ni neizbježne.

Kvar u HE Plat dodatno je uzdrmao sistem, ne samo finansijski, i očito da Uprava HET-a ne može da se snađe ni u redovnoj, a kamoli u vandernoj  situaciji. Ipak strašno je da se neodgovorni poigravaju sa ozbiljnim stvarima, i nakon što su urušili i oborili na koljena nnjkadašnjeg giganta,  sada se poigravaju i sa životima ljudi, jer nas dešavanja u Brazilu i ranije u Italiji upozoravaju da se striktno mora poštovati struka i nauka.