Bahatost prelazi sve granice

Drsko ponašanje i bahatost predsjednika Osnovnog suda (ili Osnovnog kadiluka) u Trebinju Milana Bosića prelazi sve granice. Uprkos stalnim upozorenjima, Bosić je uporan u kršenju zakona, iako bi kao prvi sudija trebao da ga štiti.

Kritika na njega djeluje samo dan ili dva, kada svoje vozilo ostavlja na parking mjestu, i nakon toga on nastavlja da pokazuje osionost i bahatost, parkira se na trotoaru, ispod znaka zabranjeno parkiranje, tik uz zgradu Osnovnog suda, kako ne bi do posla pješačio 20 ili 50-ak metara, koliko je udaljen parking.

Nažalost policija ne kažnjava prvog sudiju grada Trebinja, iako kolaž fotografija pokazuje koliko je bahat, drzak i uporan u kršenju zakona. Bosić se puno ne osvrće na kritike javnosti, jer se u Sudu rade mnogo gore stvari koje prolaze nekažnjeno, a kakva se loša poruka šalje građanima svima je jasno. Pravosuđe je najgori dio društva, a male slike osionosti i bahatosti su samo pokazatelj stanja u kome se nalazimo, jer upravo oni koji bi trebali da štite zakone i državu, policija i pravosuđe, najviše ga krše, a šta onda treba očekivati od običnih građana.

 

Nebojša Vukanović