palpal

ATV-u još 30 000 od Elektro-Doboja

Lako je napraviti partijsku televiziju zloupotrebom države i javnih institucija, koje javnim novcem finansiraju Alternativnu televiziju prve familije Srpske. Iako Elektro-Doboj ima monopol u distribucija električne-energije u dobojskoj regiji, ipak za oglašavanje i propagandu na ATV-u izdvojiće 30 000 maraka bez PDV-a, ili nešto više od 50 000 maraka sa plaćenim porezom.

Elektro-Doboj je bio najuspješnije preduzeće u elektro-energetskom sistemu ali će čistke, pritisak i smjene, u kojima su počišćeni svi oni koji nisu željeli slijepo da slušaju i sklapaju štetne ugovore, uništiti javno preduzeće i pretvoriti ga u gubitaša.

Sve se odbija pod okriljem Obrena i Luke Petrovića, koji su odgovorni za smjene i negativnu seelkciju, ne samo u Elektro-Doboju već cijelom nakaradnom sistemu.

Alternativna televizija je i formalmo prešla u vlasništvo kompanije „Prointer“ u kojoj je Igor Dodik konsultant, kako je to priznao njegov otac Milorad. Iako je Prointer dobio preko 100 miliona maraka poslova od Elektroprivrede Republike Srpske, javnih preduzeća i ustanova, izgleda da im je i to malo pa nastavljaju da „uspješno sarađuju“ sa javnim sektorom, dobijaju milionske poslove i tendere pod okriljem vladajuće Partije, koja je pokorila i uništila sve!

 

Nebojša Vukanović