Analiza izbora 2014. i procjena broja mandata sa zajedničkom listom SZP

OO SDS-a Teslić uradio je detaljnu analizu izbornih rezultata po izbornim jedinicima na Opštim izborima održanim 2014. godine, te procjene koliko bi opozicija imala mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je na izbore izašla sa jednom zajedničkom opozicionom listom.

Objavljujemo veoma zanimljivu analizu i procjene, iz kojih bi se mogli izvući zanimljivi i poučni zaključci za izbore u oktobru 2018. godine.

 

 

   
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
OPŠTINSKI ODBOR TESLIĆ
Alekse Šantića 10, 74270 Teslić; telefon: 053/430-269; faks: 053/431-448; www.sdsrs.com

 

ANALIZA

 

BROJ MANDATA SZP I KOALICIONIH PARTNERA U NS RS I PS BIH PO REZULTATU IZ 2014. GODINE DA SU TADA IMALI JEDNU ZAJEDNIČKU LISTU

 

U situaciji kada se skupštinska većina u NS RS od 42 mandata u slučaju 2 podijeljena bloka u RS može lomiti i za jedan mandat, svaka prednost koja se ostvari nad suparničkim blokom može biti presudna za formiranje buduće vlasti u Republici Srpskoj, isto važi i za nivo PS BiH.

 

Matematički sistem raspodjele mandata (Sent-Lagijev) koji je na snazi izbornim zakonima u BiH i Republici Srpskoj odgovara većem broju manjih stranaka, koje u tom slučaju profitiraju na kompenzacionim mandatima na račun dvije najveće partije, u ovom slučaju SDS i SNSD. Međutim, isti sistem favorizuje koalicije više stranaka sa ogromnim brojem glasova koje tada dobijaju veći broj kompenzacionih mandata, iz prostog razloga što se kompenzacije dijele po ukupnom broju ostvarenih glasova u Republici Srpskoj i za nivo NS RS i PS BiH.

 

Analizom rezultata Opštih izbora 2014. pokazalo se da bi za nivo PS BiH stranke Saveza za promjene da su nastupile tada sa zajedničkom listom imale za čak 2 mandata više, dok bi DNS i SDA izgubile svoje mandate, a SNSD bi imao isti broj mandata, tako da umjesto odnosa SNSD-DNS (7) naprema SDS-PDP-NDP (6), danas bi taj odnos bio 8 SZP prema 6 SNSD.

 

Slična situacija bi bila na nivou NS RS gdje bi po pitanju kompenzacionih mandata zajedničkim nastupom stranke SZP 2014. imale kompenzaciona 2 mandata više, SNSD takođe 2 više, dok bi Socijalistička partija izgubila čak 3 kompenzaciona mandata, a Domovina 1.

Kod direktnih mandata, zbog manjeg biračkog tijela na 9 izbornih jedinica, ne bi bilo nikakvih promjena osim u IJ1, gdje bi SZP zbog povoljnije situacije po DNS izgubio 1 mandat u korist te stranke, međutim u ukupnim zbiru SZP bi imao 1 mandat više, što nije neznatna prednost.

U perspektivi da stranke sa sjedištem u Federaciji nastupaju razjedinjeno na izborima 2018. godine, zajedničkim nastupom stranaka SZP ove stranke bi bile minimalno zastupljene u NS RS, sa mogućnošću da i nemaju svoje predstavnike, a što bi uz mogućnost da slična sudbina zadesi Socijalističku partiju dovelo do većeg broja kompenzacionih mandata za stranke SZP ukoliko bi nastupile sa zajedničkom listom.

U suprotnom dala bi se mogućnost Socijalističkoj partiji koja je 2014. imala samo 1 direktan mandat i strankama iz FBiH da uzmu veći broj kompenzacionih mandata  na uštrb stranaka Saveza za promjene ukoliko one nastupe pojedinačno na opštim izborima.

S obzirom da je za očekivati umjesto jedinstvenog bloka Domovina više stranaka iz FBiH sa manjim brojem glasova, te Socijalističku partiju, Ujedinjenu Srpsku i druge manje stranke iz Republike Srpske koje ne bi uspjele da osvoje više od jednog direktnog mandata ili čak nijedan, može se prognozirati veći broj kompenzacionih mandata koje bi dijelili samo stranke SZP, SNSD i DNS.

Ukoliko bi stranke SZP nastupile pojedinačno postojala bi velika vjerovatnoća da ove male stranke uzmu kompenzacione mandate, koje ne bi dobili u slučaju da SZP ima zajedničku listu, to jest SZP bi imao potencijalno od 1-5 kompenzacionih mandata više ukoliko nastupi sa zajedničkom listom.

SNSD bi takođe imao više mandata u tom slučaju, ali ne više od stranaka SZP, koje bi zbirno imale veći broj glasova nego sam SNSD. DNS bi kao treća politička grupacija ostao na istom broju ili bi potencijalno imao najviše 1 više kompenzacioni mandat, a sve na uštrb malih stranaka koje bi ove mandate izgubili.

Ukoliko bi sabrali rezultate lokalnih izbora 2016. stranke SZP su u minusu u odnosu na koaliciju SNSD-DNS-SP-Ujedinjena Srpska za nekih 60.000 glasova, što svakako nije mjerilo odnosa na opštim izborima sledeće godine, ali je pokazatelj da se dva bloka trenutno bore oko nekih 30.000 glasova za prevlast u Republici Srpskoj ili pretočeno u mandate – za oko 4 mandata.

S obzirom da se radi o zaista malim marginama, a sledeća godina je za SZP biti ili ne biti, da li možemo sebi priuštiti bilo kakve greške i da li možemo priuštiti da ne iskoristimo bilo kakvu prednost koju možemo napraviti u odnosu na stranke režima?

U ovom slučaju radi se o matematičkoj prednosti zajedničkim nastupom stranaka SZP upravo za tu marginu od 1-5 mandata i zajednička lista SZP čini se zdravorazumsko riješenje da se ta prednost ne smije ispustiti, pogotovo za nivo BiH, gdje se na većem broju glasova može ostvariti kolosalna prednost u odnosu na SNSD.

U prilogu su detaljne analize po nivoima NS RS, PS BiH, kao i po izbornim jedinicama za NS RS o prednostima izlaska na izbore 2018. sa zajedničkom listom za sve nivoe.

 

Tabela 1a – broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenzacijski
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 213665 32,28 29 24 5
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 173824 26,26 24 20 4
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 61016 9,22 8 6 2
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 48845 7,38 7 6 1
01735 DOMOVINA 34583 5,22 5 3 2
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 33977 5,13 5 3 2
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 33695 5,09 5 1 4

 

Tabela 1b – broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP, SRS i Za pravdu i red Nebojše Vukanovića imali zajedničku listu

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenzacijski
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 285555 44,70 37 28 9
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 213665 32,28 31 24 7
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 61016 9,22 9 7 2
01735 DOMOVINA 34583 5,22 4 3 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 33695 5,09 2 1 1

 

Iz priloženog je jasno da bi zajedničkom listom 2014. godine SZP predvođen SDS-om imao kompenzacionih mandata za 2 više to jest 9 umjesto 7 (2014. SDS 4, PDP 1, NDP 2). Sent-Lagijevom metodom za izračunavanje mandata koja je na snazi u RS i BiH, SNSD bi takođe na isti broj glasova imao za 2 kompenzaciona mandata više, ali bi Socijalistička partija izgubila 3 od ukupno 4 kompenzaciona mandata, kao i Domovina 1 od ukupno 2 mandata, dok bi DNS ostao na 2 kompenzaciona mandata.

U ukupnom broju mandata SZP bi imao za 1 mandat više 2014. da je išao sa zajedničkom listom, SNSD u istom slučaju 2 mandata više, DNS 1 mandat više, a SP 3 mandata manje i Domovina 1 mandat manje.

 

Tabela 1v – broj mandata u PS BiH po rezultatu iz 2014. godine

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenzacijski
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 249182 38,48 6 5 1
00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 211562 32,67 5 4 1
01742 PDP-NDP 50322 7,77 1 1
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 37052 5,72 1 1
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 31337 4,84 1 1

 

Tabela 1g – broj mandata u PS BiH po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP imali zajedničku listu

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenzacijski
00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA/PDP-NDP 261884 40,44 8 5 3
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 249182 38,48 6 4 2
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 37052 5,72 0 0 0
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 31337 4,84 0 0 0

 

Zajedničkom listom 2014. godine za nivo PS BiH, SZP bi imao 2 mandata više, SNSD bi ostao na 6, a DNS i SDA bi izgubili po 1 mandat, to jest ne bi imali ništa.

 

Što se tiče kompenzacionih mandata prednost zajedničkog nastupa je očigledna, jer bi SZP i SNSD dobili po 1 kompenzacioni mandat više, a male stranke DNS i SDA bi izgubile svaka po 1 mandat. Zajedničkom listom se guše male stranke i postiže ubjedljivija većina.

 

Po pitanju direktnih mandata promjena bi se desila u IJ3, gdje bi SNSD izgubio mandat, a SZP dobio mandat i imao 2 uz razliku od samo 3 hiljade glasova.

S obzirom da se direktni mandati dijele po 3 u sve 3 IJ, važna činjenica je da onaj ko ima imalo više glasova uzima 2 mandata, a slabiji 1. Ovo pogotovo ide u prilog zajedničkog nastupa pogotovo na nivou PS BiH, koji je dakle imperativ. Zajedničkim nastupom možemo govoriti i o kvalitetnijim listama, ozbiljnijem nastupu pred glasačima, kao i manjim troškovima predizborne kampanje i tribina, veća posjeta tribinama i skupovima, kao i eliminisanju konkurencije među članicama SZP,

 

Tabela 2a – Izborna jedinica 1 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 19104 25,984 2
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 15648 21,283 2
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 14887 20,248 1
01735 DOMOVINA 7726 10,508 1
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 5655 7,691 1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 3027 4,117  
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 2980 4,053  
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 2254 3,066

Tabela 2b – Izborna jedinica 1 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu.

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 24283 33,206 2
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 19104 25,984 2
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 14887 20,248 2
01735 DOMOVINA 7726 10,508 1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 3027 4,117  
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 2254 3,066

U Izbornoj jedinici 1, SZP bi imao za 1 mandat manje po rezultatu iz 2014. godine, dok bi DNS imao 1 mandat više.

Tabela 3a – Izborna jedinica 2 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 30154 40,855 3
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 21318 28,883 2
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 4974 6,739 1
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 4791 6,491 1
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 3297 4,467  
01735 DOMOVINA 2684 3,636

Tabela 3b – Izborna jedinica 2 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu.

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 30154 40,855 3
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 30068 40,738 3
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 4791 6,491 1
01735 DOMOVINA 2684 3,636

U Izbornoj jedinici 2, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD i DNS.

Tabela 4a – Izborna jedinica 3 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 53431 37,174 5
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 30128 20,961 3
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 12371 8,607 1
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 10716 7,455 1
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 9806 6,822 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 8809 6,129 1

 

Tabela 4b – Izborna jedinica 3 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu.

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 53431 37,174 5
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 53313 37,092 5
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 12371 8,607 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 8809 6,129 1

 

U Izbornoj jedinici 3, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD, DNS i SP

 

. Tabela 5a – Izborna jedinica 4 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 11024 29,594 2
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 10166 27,291 2
00769 HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 3334 8,950  
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 2142 5,750  
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 2078 5,578  
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 1863 5,001  
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 1665 4,470  
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 1406 3,774

 

Tabela 5b – Izborna jedinica 4 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 14572 39,118 2
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 10166 27,291 2
00769 HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 3334 8,950  
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 2078 5,578  
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 1863 5,001  
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 1665 4,470  

U Izbornoj jedinici 4, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD.

Tabela 6a – Izborna jedinica 5 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 18464 29,132 2
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 16533 26,085 2
01735 DOMOVINA 6007 9,478 1
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 5005 7,897 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 3968 6,261  
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 3665 5,782  
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 2554 4,030  
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 2040 3,219

 

Tabela 6b – Izborna jedinica 5 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 23102 36,449 2
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 18464 29,132 2
01735 DOMOVINA 6007 9,478 1
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 5005 7,897 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 3968 6,261  
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 2554 4,030  

U Izbornoj jedinici 5, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD i DNS i Domovina.

 

. Tabela 7a – Izborna jedinica 6 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 30933 32,256 3
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 24771 25,831 3
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 9249 9,645 1
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 8675 9,046 1
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 5611 5,851 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4910 5,120  
01735 DOMOVINA 3924 4,092

 

Tabela 7b – Izborna jedinica 6 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 46109 48,082 5
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 24771 25,831 3
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 9249 9,645 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4910 5,120  
01735 DOMOVINA 3924 4,092

U Izbornoj jedinici 6, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD.

 

. Tabela 8a – Izborna jedinica 7 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 17688 27,937 2
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 15192 23,995 2
01735 DOMOVINA 7974 12,595 1
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 5248 8,289 1
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 4590 7,250 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4331 6,841  
01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA – SNS 3149 4,974  
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 1970 3,112

 Tabela 8b – Izborna jedinica 7 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 21908 34,603 3
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 17688 27,937 2
01735 DOMOVINA 7974 12,595 1
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 5248 8,289 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4331 6,841  
01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA – SNS 3149 4,974  

U Izbornoj jedinici 7, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD, Domovina i DNS.

 

. Tabela 9a – Izborna jedinica 8 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 15540 35,229 2
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 15191 34,438 2
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 4790 10,859  
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 4041 9,161  
01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA – SNS 1355 3,072

 

Tabela 9b – Izborna jedinica 8 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu

 

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 21311 48,312 2
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 15191 34,438 2
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 4041 9,161  
01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA – SNS 1355 3,072

U Izbornoj jedinici 8, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD.

 

. Tabela 10a – Izborna jedinica 9 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 24696 36,919 3
01740 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS 17508 26,173 2
00440 PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 5263 7,868 1
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 4495 6,720 1
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4072 6,087  
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 3759 5,619  
01702 ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 3588 5,364

 

Tabela 10b – Izborna jedinica 9 broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske po rezultatu iz 2014. godine u slučaju da su SDS, PDP, NDP i SRS imali zajedničku listu

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Direktni mandati
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS/PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA/NARODNI DEMOKRATSKI POKRET/ ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA 30854 46,124 4
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 24696 36,919 3
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4072 6,087  
01741 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NS – SRS 3759 5,619  

 

U Izbornoj jedinici 9, SZP bi imao isto mandata po rezultatu iz 2014. godine, kao i SNSD.