palpal

Akcize na redovnoj sjednici 20-og aprila

predstavnicki dom(1).jpg

Akcize na redovnoj sjednici 20-og aprila

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće zahtjev Savjeta ministara BiH i predložene Zakone o akcizama i osiguranju depozita na 44-oj redovnoj sjednici koja je zakazana za četvrtak, 20.04.2017. godine.
Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH Šefik Džaferović danas je uputio poziv sa materijalima poslanicima, a među njima su i četiri zakona Savjeta ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku, a radi se o Zakonu o akcizama, sa pratećim Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH. Usvajanje paketa ova 4 „reformska“ zakona do početka aprila bio je uslov MMF-a za odobrenje nove tranše kredita.

Dom naroda PS BiH usvojio je na poslednjoj sjednici 4 predložena zakona, među njima i sporni Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH kojim se prenose entitetske nadležnosti na nivo Zajedničkih institucija BiH. Predloženim zakonom Agencija za osiguranje depozita banaka u BiH preuzima određena ovlaštenja i ingerencije Agencije za bankratstvo Republike Srpske, koja je do sada vršila potpunu kontrolu nad bankarskim sektorom u Republici Srpskoj.
Zakon o depozitima predložen je kao posledica propasti dvije banke u Republici Srpskoj, a SNSD je pristao na prenos nadležnosti jer je to bio uslov za novi kredit i nastavak aranžmana sa MMF-om.

Nebojša Vukanović