palpal

A od Vlade fontana i seoska ćuprija – duel sa ministrima Pašalićem u Rajčevićem

Zašto je Hercegovina godinama zapostavljena i ništa se u nju ne ulaže, osim fontane u parku i seoske ćuprije u selu Brova kojom se hvale ministri Pašalić i Rajčević.