Vukanovo saslušanje Grigorija

Zapisnik sa saslušanja Grigorija Durića, koji je odgovarao na pitanja tuženog Nebojše Vukanovića na ročištu od 23.11.2018. godine.