21.10.2012. Dnevnik – Zašto HET posluje sa gubitkom