15.12.2012. Termoelektrana u Gacku prestala sa radom dok je droga spaljivana