08.09.2012. Prva tribina nezavisnog kandidata Nebojša Vukanovića u MZ Zasad