05.03.2013. Bilecani se protive gradnji Centra za ovisnike